วัดหาดเสี้ยว

วัดหาดเสี้ยว

วัดหาดเสี้ยว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหาดเสี้ยว จดทะเบียนปี วัดหาดเสี้ยวได้ก่อสร้างมามีต่ำกว่าปี พ.ศ. 2387 (มีอายุราว 167 ปี) ประวัติความเป็นมา เป็นวัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 6-2-48 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือยาว 142.5 ม. ทิศใต้ยาว 135 ม. ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว 80 เมตร ทิศตัวตกยาว 85 เมตร ติดกับที่ดินเอกชนและทางสาธารณะ เป็นวัดประจำอำเภอหาเสี้ยว เป็นโบราณสถานสกุลช่างไทยพวนที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่มาถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม เดิมชื่อวัดโพธิ์ไทร
 
ตามศิลาจารึกที่ผนังโบสถ์ ทราบว่าฉลองวัดเมื่อ วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ (2 เมษายน 2387) มีผู้นำการสร้าง 2 ฝ่ายฝ่ายฆราวาส คือ แสนปัญญา แสนจัน และแสนพน ฝ่ายสงฆ์คือ เจ้าหัวอ้ายสมเด็จวัดบ้านตาด
 
ต่อมาปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จประทับแรมที่วัด ขณะตรวจคณะสงฆ์และทรงให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดหาดเสี้ยว ตามชื่อของอำเภอ ซึ่งได้เปลี่ยนจากอำเภอด้งเป็นอำเภอหาดเสี้ยว พร้อมประทานสมณศักดิ์แก่พระครูอุตตมะเป็นพระครูศรัทธาโสภณ เมื่อ พ.ศ. 2461 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2529
 
ลักษณะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ มีพระอุโบสถสกุลช่างไทยพวนที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่มาถึงปัจจุบัน อายุใกล้เคียงกับวัดหาดเสี้ยว
ความสำคัญ เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับอำเภอหาดเสี้ยวมานาน เป็นวัดที่สร้างตามแบบไทยพวน สมัยก่อนจะมีประตูโขง จำนวน 8 ประตู มีพระอุโบสถ ที่เก่าแก่และสวยงาม และศาสนสถานที่สำคัญ เจดีย์ หอไตรกลางน้ำ สาลเจ้าวัดหาดเสี้ยว(เจ้าพ่อปู่กื้อ) เป็นที่เคารพของชาวบ้านหาดเสี้ยว
วัดหาดเสี้ยว Map วัดหาดเสี้ยว Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหาดเสี้ยว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

https://www.lovethailand.org/

Photo Gellery(6) https://www.lovethailand.org/

Place Thank you photo(6) from: RimYom
● Photographer: RimYom Baanhaos
● Link: facebook.com/rimyom.baanhaos
● Ref: pixpros.net
Copyright Photography. (800*500)
View full size images from the photographer.
  • Travel in Si Sat Chana Lai
  • Recommend
  • Gellery
  • Fanpage Lovethailand
  • Travel News
  • Share Lovethailand
Remark Tabs Remark Tabs
Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)