วัดกงไกรลาศ (วัดกง)

วัดกงไกรลาศ (วัดกง)

วัดกงไกรลาศ (วัดกง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกงไกรลาศ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกง เป็นวัดที่สร้างมานานตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณปี พ.ศ. 2334 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ตามรายงานที่ท่านหลวงพ่อพระครูไกรลาศสมานคุณ (หลวงพ่อย่น)
 
อดีตเจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ ได้รายงานว่า ผู้ขออนุญาตจัดสร้างวัดครั้งแรก คือ พระกงไกรลาศ นายอำเภอคนแรกของกงไกรลาศ แล้วคงเอานามของท่านมาตั้งเป็นชื่อวัด เพื่อเป็นที่ระลึก ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสัมมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2481 เป็นวัดซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโต(วิหารลอย) ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนอำเภอกงไกรลาศและคนทั่วไป ปัจจุบันพระครูสุจิตธรรมสุนทร เป็นเจ้าอาวาสวัดกงไกรลาศ
วัดกงไกรลาศ (วัดกง) Map วัดกงไกรลาศ (วัดกง) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดกงไกรลาศ (วัดกง)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)