บ่อน้ำทิพย์

บ่อน้ำทิพย์

บ่อน้ำทิพย์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
บ่อน้ำทิพย์ เดินทางออกจากสำนักสงฆ์น้ำตกสายรุ้ง เมตรก็จะพบป่าพุทธ อุทยานเป็นสถานที่มีบ่อน้ำทิพย์ซึ่งเป็นน้ำที่ผุดออกมาจากเขาหลวงตลอดปี เดิมทีเป้นบ่อปลักเล็ก ๆ ซึ่งชาวบ้านต้องใช้ขันตักเอาน้ำมาอุปโภค, บริโภค
 
และนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2529 พระอาจารย์ราม ซึ่งมาอยู่ในสำนักสงฆ์น้ำตกสายรุ้ง ได้บูรณะก่อสร้างเป็นรูปพญานาคหางแดง หงอนแดง ลำตัวขาว ล้อมบ่อน้ำทิพย์ไว้
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: บ่อน้ำทิพย์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)