ประเพณีการทำขวัญผึ้ง

ประเพณีการทำขวัญผึ้ง

ประเพณีการทำขวัญผึ้ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ประเพณีการทำขวัญผึ้ง เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวบ้าน ท่าดินแดง หรือศรีคีรีมาศ ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีมากแห่งหนึ่ง และในอดีต น้ำผึ้งจากเขาหลวงจึงเป็นส่วยอากรที่จะต้องใช้ส่งเข้าเมืองหลวงจึงเกิดประเพณีการทำขวัญผึ้งเพื่อเป็นการขอขมา และระลึกบุญคุณของผึ้ง
 
ตลอดจนเป็นการอัญเชิญแม่ผึ้ง และบริวารผึ้งให้มาทำรับบริเวณต้นประดาผึ้ง (ต้นยาง) เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ชาวบ้านจะมาจัดเตีรยมบริเวณซึ่งจะกรทำพิธีในตอนเช้า และมีพิธีการทำขวัญผึ้งในช่วงสาย ๆ เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สมควรจะได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
Tag Tag: ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)