เขาพระบาท

เขาพระบาท

เขาพระบาท

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
เขาพระบาท เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ซึ่งแต่เดิมมีรอยพระพุทบาทสลักจากหินแกรนิตประดิษฐานอยู่บริเวณเพิงผาทางทิศตะวันตกของยอดเขาซึ่งบนยอดเขามีสภาพเป็นป่าโปร่งร่มรื่นมาก
 
ในอดีตเมื่อถึงเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันมาฆะบูชาชาวบ้านในเขตตำบลศรีคีรีมาศ และใกล้เคียงจะชักชวนกันเดินขึ้นมามนัสการรอยพระพุทธบาทเป็นจำนวนมาก และบริเวณตีนเขาจะมีการจัดมโหรสพ และงานรื่นเริงต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันรอยพระพุทธบาทได้ถูกอันเชิญลงมาเก็บรักษาไว้ ณ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: เขาพระบาท
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)