อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน

อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน

อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน เป็นอ่างเก็บน้ำคลองของชลประทาน ก่อสร้างและแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2532 มีความจุ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร ยาว 770 เมตร สูง 14 เมตร มีเนื้อที่ในเขตชลประทาน 15,000 ไร่
 
บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาหลวง ทำให้เกิดทิวทัศน์ที่งดงามมาก ในช่วงเช้าของทุกวัน จะมีฝูงนกน้ำชนิดต่าง ๆ บินเหนือผืนน้ำมากมาย และยังเป็นแหล่งตกปลาที่ดีอีกแห่งหนึ่งด้วย
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน Map อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)