เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดพื้นที่บริเวณป่าแม่พันลำ-แม่มอก ในท้องที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม และตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม มีเนื้อที่ 15,875 ไร่ หรือประมาณ 24.5 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 15 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2533
 
กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดตั้งสำนักงานในปี พ.ศ. 2535 แต่เนื่องจากยังมีพื้นที่ป่าข้างเคียงที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อีกมากและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายของลุ่มน้ำยมที่เหมาะสมจะกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 
กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 331/2538 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่พันลำ-แม่มอก ป่าแม่ท่าแพ ในท้องที่ตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง ตำบลวังน้ำขาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดเป็นเขต-รักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 211,250 ไร่ หรือ 338 ตารางกิโลเมตร
 
ถ้ำเจ้าราม เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ มีความสำคัญทางระบบนิเวศ คือมีค้างคาวกินแมลงอยู่มากมาย จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประกาศในราชกิจจานุเบก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2533 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 11,250 ไร่ มีพืชพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น มะค่าโมง ตะแบก ตะเคียน พะยอม สัก ประดู่ ฯลฯ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม Map เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)