วัดราชพฤกษ์

วัดราชพฤกษ์

วัดราชพฤกษ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดราชพฤกษ์ เป็นวัดที่เก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนานหลายร้อยปี เป็นงานฝีมือ ซึ่งราษฎรภายในตำบลช่วยกันสร้าง มีความงดงาม และใช้เป็นที่เผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมของตำบล
 
วัดราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็ดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่เดิมวัดมีนามว่า “วัดเหนือ” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณพ.ศ.1920ได้เปลี่ยมนามวัดเป็น “วัดราชพฤกษ์” ในราวพ.ศ. 2470ในปีพ.ศ. 2524ได้สร้างอุโบสถขึ้น มีเนื้อที่ในการตั้งวัด จำนวน 8 ไร่พระครูประภาสโนบล (สำราญ) เป็นเจ้าอาวาสวัด เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
วัดราชพฤกษ์ Map วัดราชพฤกษ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดราชพฤกษ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)