วัดคุ้งยาง

วัดคุ้งยาง

วัดคุ้งยาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคุ้งยาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่สวยงาม ชาวบ้านสวนเคารพสักการะ และเป็นเครื่องหมายของอบต.บ้านสวน ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของอบต.บ้านสวน
วัดคุ้งยาง Map วัดคุ้งยาง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดคุ้งยาง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)