สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 19.00 น.
 
สวนหลวง ร.9 ได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีพื้นที่จำนวน 150 ไร่ จัดตั้งเป็นสวนหย่อม, ไม้ดอกไม้ประดับ, สวนสุขภาพ, สระเลี้ยงปลา เพาะพันธุ์ปลาประมงน้ำจืด
สวนหลวง ร.9 Map สวนหลวง ร.9 Map
Tag Tag: สวนหลวง ร.9
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)