วัดเสนาสน์

วัดเสนาสน์

วัดเสนาสน์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเสนาสน์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีอายุกว่า 1,000 ปี โบราณสถาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งมีประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและนมัสการเป็นประจำ และมีต้นตะเคียนยักษ์ ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
 
การเดินทาง วัดเสนาสน์ ตั้งอยู่ที่ 128 หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่าน ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ทิศเหนือยาว 7 เส้น 3 วา ทิศใต้ยาว 7 เส้น 5 วา ทิศตะวันตกยาว 3 เส้น 7 วา
 
อาณาเขตทั้งสามด้านนี้ติดกับแม่น้ำสายดั้งเดิมที่กลายสภาพเป็นคลองบึงโอบล้อมบริเวณวัดทั้งสามทิศ ทิศตะวันออกยาว 3 เส้น 2 วา ติดกับแม่น้ำซึ่งเปลี่ยนทางเดิมจากแม่น้ำสายแรก และขณะนี้แปรสภาพเป็นบึงไปแล้วเช่นกัน
วัดเสนาสน์ Map วัดเสนาสน์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเสนาสน์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)