วัดสระสองพี่น้อง

วัดสระสองพี่น้อง

วัดสระสองพี่น้อง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสระสองพี่น้อง สำนักสงฆ์สระสองพี่น้อง หรือวัดสระสองพี่น้อง (ในหลายๆ แห่งจะพบว่าใช้คำว่าวัดนำหน้า ส่วนทัวร์ออนไทยขอยึดเอาตามหนังสือประวัติการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ ซึ่งเรียกว่า สำนักสงฆ์สระสองพี่น้อง เป็นหลัก)
 
สำนักสงฆ์สระสองพี่น้องเป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่บนเขาสมอแคลง (เขาสมอแคลง บางครั้งก็จะเห็นมีผู้สะกดด้วย ร คือเขาสมอแครง ทัวร์ออนไทยก็ยึดเอาตามหนังสือซึ่งสะกดด้วย โดยจะมีข้อมูลของที่มาการสะกดคำว่า เขาสมอแคลงอย่างละเอียดให้อ่านกันในลำดับต่อไป)
 
บนเขาสมอแคลงมีวัดโบราณอยู่ท้้งหมด 7 แห่งแต่ปัจจุบันเหลือ 4 วัด คือ วัดตระพังนาค สำนักสงฆ์สระสองพี่น้อง (เป็นวัดที่สมเด็จพระ นเรศวรมหาราชทรงสร้างไว้) วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง วัดราชคีรีหิรัญยาราม และวัดร้างบนยอดเขา มีโรงเจไซทีฮุกตึ๊งซึ่งเป็นศาสนสถานนิกายมหายานของชาวจีน (เดิมคือศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย) 
 
ด้วยเหตุที่มีวัดอยู่มากมายหลายแห่งที่เขาสมอแคลง จึงมีความสับสนเกี่ยวกับเสนาสนะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อยู่มากมายหลายเรื่อง ที่เคยเห็นก็จะมีบางแห่งที่เขียนว่าเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวสูง 3 เมตร อัญเชิญมาจากประเทศจีน ประดิษฐานบนเขาสมอแคลง เป็นเจ้าแม่กวนอิมของวัดเขาสมอแคลง ซึ่งความจริงเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวประดิษฐานอยู่ในวัดราชคีรีหิรัญยาราม แม่แต่เรื่องเจดีย์ยอดด้วนบนยอดเขาสมอแคลง บ้างก็บอกว่าเป็นของวัดเขาสมอแคลง ซึ่งความจริงอยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์สระสองพี่น้องมากกว่า ดังนี้เป็นต้น
 
สำนักสงฆ์สระสองพี่น้อง เป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่บนเขาสมอแคลง ถัดจากวัดราชคีรีหิรัญยาราม ไปไม่นานนักเพราะเขาสมอแคลงไม่ใช่ภูเขาขนาดใหญ่ แต่ละวัดจึงไม่ได้อยู่ห่างกันมากนัก
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสระสองพี่น้อง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)