วัดคลองเรือ

วัดคลองเรือ

วัดคลองเรือ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคลองเรือ ภายในวัดคลองเรือ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางต่าง ๆ ที่ก่อสร้างไว้ในบริเวณวัดหลายองค์ มองเห็นได้จากระยะไกล แต่ที่เห็นได้ชัด คือ หลวงพ่อใหญ่ หรือ สมเด็จพระบรมโลกเชษฐวิสุทธิยา สัตถาเทวมนุสสานัง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย เป็นองค์พระที่ก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน และทาทับด้วยสีทอง แต่ขณะนี้ สีทองขององค์พระ ได้หลุดร่อน บางแห่ง มีรอยปูนแตกร้าว
 
องค์หลวงพ่อใหญ่ และสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ภายในวัดสร้างขึ้นในสมัย หลวงพ่อทวี ปพัทธสโร เจ้าอาวาส องค์แรกเป็นผู้ริเริ่ม และก่อสร้างทั้งหมดโดยแม่ชีเล่าว่า หลวงพ่อทวี เป็นช่างฝีมือ จากจังหวัดสุโขทัย เมื่อบวชเป็นพระ ก็ทำนุบำรุง สร้างสถาปัตยกรรม ในรูปแบบศิลปะสมัยสุโขทัยไว้มากมาย ต่อมาหลวงพ่อทวี มรณภาพ ทำให้ ทางวัดไม่มีใครสานต่อ องค์หลวงพ่อใหญ่ รวมทั้งองค์พระปางต่าง ๆ ในวัด จึงชำรุดทรุดโทรมอย่างที่เห็น
วัดคลองเรือ Map วัดคลองเรือ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดคลองเรือ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)