เจดีย์ยอดด้วน

เจดีย์ยอดด้วน

เจดีย์ยอดด้วน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เจดีย์ยอดด้วน พงศาวดารเหนือ บันทึกไว้ว่า พระยาจิตรไว เจ้าเมืองน่าน สร้างเจดีย์องคืนี้เพื่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เถระเจ้า คือพระอุบาลีเถระ และพระศิริมานนท์เถระ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ 2 รูปที่ได้รับนิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สร้างพระพุทธชินราช
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และมีผู้รู้เล่าว่าเจดีย์องค์นี้เป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าเมืองพิษณุโลกทุกพระองค์และมีการซ่อมแซมหลายครั้ง อิฐทุกก้อนจะมีลวดลายบนแผ่นอิฐและหลายลวดลาย เจดีย์องค์นี้มีอายุประมาณ 700 ปี ต้งอยู่บนเขาสมอแคลง หมู่ที 8 บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: เจดีย์ยอดด้วน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)