เขื่อนนเรศวร

เขื่อนนเรศวร

เขื่อนนเรศวร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เขื่อนนเรศวร เป็นเขื่อนทดน้ำกั้นลำน้ำน่าน ที่บริเวณบ้านหาดใหญ่ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเขื่อนทดน้ำแห่งนี้อยู่ด้านท้ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เป็นระยะทางตามลำน้ำประมาณ 176 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ-บรรเทาอุทกภัย และระบบชลประทานในแปลงนา
 
พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ เพื่อจัดสรรน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำน่าน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,454,700 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมือง อำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม และจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอตะพานหิน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล และอำเภอบางมูลนาค ตลอดจนพื้นที่ตอนบนของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอชุมแสง
เขื่อนนเรศวร Map เขื่อนนเรศวร Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: เขื่อนนเรศวร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)