พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดกำแพงมณี (โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดกำแพงมณี) ตั้งอยู่วัดกำแพงมณี เลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ต. โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดกำแพงมณี จัดตั้งขึ้นโดยพระครูผาสุกิจวิจารณ์ เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวบ้านตำบลโคกสลุด ประกอบกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน การจัดเก็บรวบรวมสิ่งของเครืองใช้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม และประชาชนชาวบ้านได้นำเครื่องมือเครื่องใช้มาบริจาคให้กับวัดกำแพงมณี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี Map พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)