วัดโคกสลุด

วัดโคกสลุด

วัดโคกสลุด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโคกสลุด เป็นวัดโบราณเดิมชื่อ วัดโคกสนุก ต่อมากลายเป็นวัดโคกสลุด สร้างครั้งแรกประมาณพุทธศักราช 2200 โดยหลวงพ่ออ่ำ มีเจ้าอาวาสปกครองตามลำ ดับดังนี้ พระอธิการหวน พระอธิการเชื่อม พระอธิการสมบุญ พระสุตการวินิจ พระอธิการเจริญ พระอธิการปอย อุตตโม พระครูพิศาลธรรมวิมล และพระอธิการ สมชาย อาจารย์ รวม 9 รูป รวมอายุวัดโคกสลุด ประมาณ 800 ปีเศษ
 
การเดินทาง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพิษณุโลกไปทางทิศใต้ตามเส้นทางสายพิษณุโลก-วัดจุฬามณี - บางกระทุ่ม เลี้ยวขวาข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านอีก 2 กิโลเมตร ถึงวัดโคกสลุด รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 43 กิโลเมตร
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโคกสลุด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)