น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phitsanulok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกตาดหมอก เกิดจากลำน้ำห้วยกอก ก่อนถึงน้ำตกจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียก "วัง" แล้วลึกมาก และมีสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ป่าไม้บริเวณนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และยังสามารถพบเห็น กระรอก กระแต นก ส่งเสียงร้องและหาดูได้เกือบตลอด นอกจากนี้ยังจะพบเห็นเถาวัลย์ที่มีลักษณะสวยงามแปลกตา น้ำตกตาดหมอกจัดว่าเป็นน้ำตกที่มีความสูงพอสมควรคือสูงประมาณ 10-15 เมตร
น้ำตกตาดหมอก Map น้ำตกตาดหมอก Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกตาดหมอก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(29)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(19)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)