วัดราชช้างขวัญ

วัดราชช้างขวัญ

วัดราชช้างขวัญ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phichit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดราชช้างขวัญ จะกำหนดจัดบรรพชาพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดราชช้างขวัญ ยังมีศาลเจ้าแม่มงคลทอง หรือ ขวัญมงคล เป็นศาลลงเรือคือ เปรียบเสมือนศาลแม่ย่านาง ที่จะคอยรักษาเรือที่ลงแข่ง
 
หรือตัวคนผู้ที่จะลงแข่งขันเรือ เรือขวัญมงคลทองมีขนาด 55 ฝีพาย เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านจะให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งในหมู่บ้านโดยจะทำพิธีบูชาในทุกวันแม่แห่งชาติ ( 12 สิงหาคมของทุกปี) และวันก่อนลงแข่งขันพายเรือของหมู่บ้าน
 
ชื่อผู้ดูแล (เจ้าอาวาส) มีบันทึกชื่อเจ้าอาวาสวัดราชช้างขวัญตั้งแต่ก่อสร้างวัด(พ.ศ.2310) ทั้งหมด 16 รูป เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูวิจิตรพัฒนพิธาน หรือชาวบ้านเรียกว่า พระครูปราณีต
วัดราชช้างขวัญ Map วัดราชช้างขวัญ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดราชช้างขวัญ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)