ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phichit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เพื่อทรงเยี่ยมชมพร้อมกับทรงเปิดป้าย "ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร" ด้วย
 
การเดินทาง เริ่มต้นจากอ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 1. มุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยัง เส้นทาง 111 2. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง 111 3. เลี้ยวซ้ายหักศอก 1.4 กม. 4. เลี้ยวซ้ายไปยังเส้นทาง 113 5. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยเข้าเส้นทาง 113 6. ขับต่อไปยังเส้นทาง 1118 7. เลี้ยวซ้ายเล็กน้อยเพื่อวิ่งบนเส้นทาง 1118 8. เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนเส้นทาง 1118 9. ใช้ที่ 3 ทางซ้าย 10. ใช้ ที่ 1 ทางขวา ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)