วัดสุขุมาราม

วัดสุขุมาราม

วัดสุขุมาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phichit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุขุมาราม พระนอน เป็นองค์พระที่ยาวที่สูดในเขตภาคเหนือ ยาวประมาณ 50 เมตร อยู่บริเวณวัดสุขุมาราม (วัดใหม่) หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู โดยมีพระครูวิจารณ์วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม เป็นผู้ดูแล
 
วัดสุขุมาราม ตั้งอยู่เลขที่ 236 บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา มีอาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินเลขที่ 163 ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับคลองวังกรด ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินเลขที่ 163
 
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างพ.ศ. 2516 ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร สร้าง พ.ศ.2506หอสวดมนต์กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร สร้าง พ.ศ. 2519 กุฏีสงฆ์ ศาลาพระพุทธ ศาลาประดิษฐานหลวงพ่อเขียน กุฏีเจ้าอาวาสวัดหลังใหม่ พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ศาลาธรรมทาน หอกลอง เจดีย์พระโพธิญาณ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค จังหวัดอยุธยา เมรุ
 
วัดสุขุมาราม ระยะแรกเริ่มสร้างวัด เรียกกันหลายชื่อว่า "วัดอโศการาม" หรือ วัดใหม่วังตะกู" หรือ "วัดใหม่" โดยมี นางสุ่น (สกุลเดิม "สุขุมานนท์") พฤกษะวัน และนายแพทย์พยุง กลันทกพันธ์ บริจาคที่ดินให้สร้างวัด มีปูชนียวัตถุ คือ พระพุทธรูปประธาน หน้าตักกว้าง 3 ศอก 9 นิ้ว และพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร เททองหล่อที่วัดสุขุมาราม วันท่ 16 เมษายน 2517 ประดิษฐานในอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลองว ประดิษฐานในหอกัมมัฏฐาน และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีก จำนวน 23 องค์ เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2506
 
และในปัจจุบันนี้ พระครูวิจารณ์วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม องค์ปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้าง พระพุทธไสยาส์น ขนาด ความยาว 25 วา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายและผักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร
 
การเดินทาง มาจากอำเภอบางมูลนาก มาเส้นทางหลวงแผ่นดินบางมูลนาก-วังงิ้ว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่บริเวณตลาดนอกวังตะกู
วัดสุขุมาราม Map วัดสุขุมาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสุขุมาราม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

https://www.lovethailand.org/

Photo Gellery(9) https://www.lovethailand.org/

Place Thank you photo(9) from: สุพัฒน์ แตงเจริญ
● Photographer: สุพัฒน์ แตงเจริญ
● Link: plus.google.com/photos/11028425704064382
● Ref: plus.google.com
Copyright Photography. (800*500)
View full size images from the photographer.
  • Travel in Bang Mun Nak
  • Recommend
  • Gellery
  • Fanpage Lovethailand
  • Travel News
  • youtubeShare Lovethailand
Remark Tabs Remark Tabs
Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)