วัดดงตะขบ

วัดดงตะขบ

วัดดงตะขบ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phichit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดงตะขบ ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2240 และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2388 มีการก่อสร้างอุโบสถ และวิหาร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2500 มีที่ดินธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 มี น.ส. 3 ก เลขที่ 7 แสดงกรรมสิทธิ์ 7 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 62 วา ติดกับถนนรถยนต์ ทิศใต้ยาว 63 วา ติดลำคลอง บางไผ่ ทิศตะวันออกยาว 45 วา ติดกับบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว 45 วา ติดกับคลองบางไผ่ แปลงที่ 2 พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ตาม น.ส. 3 ก เลขที่ 6, 8
 
หลวงพ่อน้ำเคือง เป็นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลดงตะขบ และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา เป็นพระพุทธรูปที่ทรงอานุภาพด้านความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวดงตะขบมานานนับร้อยปี จึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางจิตใจ ที่ชาวบ้านดงตะขบยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหลวงพ่อน้ำเคืองกับชาวดงตะขบเป็นสิ่งที่คู่กัน จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้
 
พระปรางค์ ซึ่งยายลำภู (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งจ้างคนจีนมาก่อสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2367 ได้มีการก่อสร้างเจดีย์ขึ้น 2 องค์ ขนาดกว้างโดยรอบด้านละ 2 เมตร ปัจจุบันทั้งพระปรางค์และเจดีย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
 
การเดินทาง เดินทางจากตะพานหินไปอำเภอทับคล้อประมาณ 2 กม. แล้วเลี้ยวขวาประมาณ 8 กม.ถึงสามแยกเลี้ยวขวาวัดอยู่ซ้ายมือ
วัดดงตะขบ Map วัดดงตะขบ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดดงตะขบ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)