วัดพระธาตุตลุกหิน

วัดพระธาตุตลุกหิน

วัดพระธาตุตลุกหิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phichit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุตลุกหิน จดทะเบียน โดยวางศิลาฤกษ์กลางเดือน 12ปี 2539 ทำการก่อสร้าง 1 ปี มาแล้วเสร็จต้นปี 2541 แล้วได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและของต่างๆ พร้อมยกสุวรรณฉัตร ในวันที่ 9 มีนาคม 2541 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4
 
และทำพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันเดียวกันนั้น รอการตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยมาถึงปี 2543 จึงจัดพิธีเฉลิมฉลองขึ้นโดยเริ่มเปิด งานเฉลิมฉลองวันที่ 5 มีนาคม ตรงกับขึ้น 1ค่ำ เดือน 4 ถึงวันที่ 14 มีนาคม รวม 10 วัน มีพระสงฆ์มาอยู่ปริวาสกรรม อุบาสกอุบาสิกาถือบวชอยู่ปฏิบัติธรรมถวายมหาสังฆทานกับพระสงฆ์ 500 รูป และทำพิธีมหาพุทธาภิเษกทอดผ้าป่า จำนวน 84,000 กอง
 
ความเป็นมา พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้เกิดขึ้นเพราะ หลวงพ่อสังเวียน ชินธโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นศิษย์ของวัดเกตุม ได้มาอยู่ที่วัดตลุกหินนี้เมื่อกลางปี2537 โดยได้รับนิมนต์จากชาวบ้านให้มาช่วยสร้างโบสถ์ที่ตกค้างมา 3 ปี ยังสร้างไม่เสร็จ ท่านได้หากำลังทรัพย์มาสร้างจนสำเร็จ และทำการปิดทองฝังลูกนิมิตไปแล้วท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุนี้มาจากหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุม
 
เมื่อปี 2542 ซึ่งเก็บรักษาพระบรมธาตุ นี้ไว้จากพระอาจารย์ของท่านคือ ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ บรมโพธิสัตว์ โดยตั้งใจ ว่าจะสร้างพระเจดีย์ในอเมริกาแต่ไม่สามารถจะสร้างได้เพราะท่านมรณภาพก่อน จึงมอบพระบรมธาตุนี้ไว้กับหลวงพ่อ สังเวียน โดยสั่งไว้ว่าถ้าที่ใดมีการสร้างพระเจดีย์หรือว่าถ้ามีโอกาสสร้างได้ก็ให้สร้างแล้วเอาพระบรมสารีริกธาตุนี้บรรจุพร้อมดินจากที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร ปรินิพพาน
 
ดินจากกระถางธูปวัดหลวงทั่วประเทศ ดินจากห้องบรรทมด้านทิศเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดินใจกลางเมืองหลวงทั่วโลก ซึ่งเมื่อปี 2511 วัดเกตุม ทำเรื่องขอของเหล่านี้มาบรรจุใต้ฐานองค์พระพุทธสิหิงค์ และเหลือไว้สำหรับผู้ที่มีโอกาสออกมาสร้างพระเจดีย์จะได้รับของเหล่านี้เข้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุด้วย เมื่อท่านมีโอกาสสร้างจึงได้ชักชวนลูกหลานและชาวบ้านลงมือก่อสร้าง ลักษระเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระธาตุตลุกหิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

River, Canal River, Canal(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)