อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง

อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง

อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phetchabun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำขึ้น – น้ำลง เป็นพื้นที่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำคลองน้ำขึ้น–น้ำลงเป็นอ่างเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ในตำบลวังหิน บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขึ้น - น้ำลง มีน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำใสในแอ่งน้ำ สำหรับเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี น้ำตกแห่งนี้ เป็นที่รองรับน้ำจากพื้นป่าและภูเขา
 
บริเวณสองฝั่งของอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขึ้น – น้ำลง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ที่ยังมีพื้นป่าอยู่มากมาย ทางเข้าสู่น้ำตก เป็นทางเดินเท้า จึงเหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินป่า และศึกษาธรรมชาติ  ประชาชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล   สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การตกปลา กางเต็นท์พักผ่อนหลังจากเที่ยวชมน้ำตก
 
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำขึ้น - น้ำลง มีภูมิประเทศเป็น ภูเขาคงความสวยงามตามธรรมชาติ เหนืออ่างเก็บน้ำ ขึ้นไปประมาณ 800 เมตร มีน้ำตก เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีน้ำตลอดทั้งปี ต้องเดินเท้า เข้าไปจากอ่างเก็บน้ำ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 
มีหลายกิจกรรมที่ทำได้ คือ การไปตั้งแค้มป์พักแรมบริเวณริมอ่างเป็นอ่างกักเก็บน้ำที่ติดกับภูเขา เป็นแหล่งพักผ่อนมีธรรมชาติที่สวยงามมาก กิจกรรมตกปลา หาปลา หอยน้ำจืด กิจกรรมดูนก ศึกษาชีวิต นกมากมายหลายชนิด
 
กิจกรรมตกปลา หาปลา หาหอย  อ่างเก็บน้ำคลองน้ำขึ้น–น้ำลง เป็นอ่างกักเก็บน้ำจืดที่มีปลาชนิดต่าง ๆ อาศัยอย่างชุกชุมเป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านทั้งเพื่อ การหามาเพื่อปรุงอาหาร และเพื่อการค้าซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ ชนิดปลาที่พบที่อ่างเก็บน้ำเช่น ปลาตะเพียน  ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล นอกจากนี้ ยังมีกุ้ง และหอยขม
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำคลองขึ้น-น้ำลง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)