สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม

สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม

สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phetchabun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอชนแดนทั้งเชื้อสายไทยและจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มากราบไหว้บูชากัน เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและตั้งอยู่ในใจกลางของอำเภอชนแดน และได้ป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอชนแดน การจัดสร้างทางเทศบาลตำบลชนแดนได้นำหินอ่อนมาจากประเทศจีน โดยนำขึ้นเรือมาให้ช่างจากประเทศไทยได้แกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิน
 
การเดินทาง การเดินทางสามารถเดินทางมาได้หลายทางเพราะเป็นเขตติดต่อกับหลายจังหวัด ทางทิศตะวันออกเดินทางมาจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์และผ่านมาทางอำเภอหนองไผ่มาจากทางกรุงเทพฯ ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดพิษณุโลกเดินทางผ่านมาทางอำเภอวังโป่ง ทางทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพิจิตรเดินทางผ่านมาทางสายตะพานหิน-เขาทราย ผ่านมาทางดงขุย-ชนแดน
Tag Tag: สวนสาธารณะเจ้าแม่กวนอิม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)