น้ำตกสาละนิน

น้ำตกสาละนิน

น้ำตกสาละนิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phetchabun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกสาระนิน เป็นพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง - ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิกัด Qu 007145 เป็นขุนต้นน้ำลำธารของแม่น้ำวังโป่ง แม่น้ำทับคล้อ แม่น้ำตะพานหิน ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา น้ำตกสาระนินเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นจากเทือกเขาใหญ่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยประมาณ 549 เมตร
 
ในอดีตสภาพป่าบริเวณเทือกเขาใหญ่และเชิงเขาใหญ่ มีสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าร้อนชื้น และป่าเบญจพรรณ มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดปี บริเวณเชิงเขาด้านบนน้ำตกสาระนินที่ชาวบ้าน เรียกว่า " เนินเจ็ดสิบ " หรือ บังเกอร์
น้ำตกสาละนิน Map น้ำตกสาละนิน Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกสาละนิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)