วัดโพนชัย

วัดโพนชัย

วัดโพนชัย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phetchabun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพนชัย เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยมีพระธาตุโพนชัยเป็นที่เคารพสักการะจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
วัดโพนชัย มีข้าวสารดำเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากมีที่เดียวในประเทศไทย เล่ากันว่าสมัยพ่อขุนผาเมืองเป็นที่ตั้งของเมือง ๆ หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ราษฎรหวั่นเกรงว่าขอบจะมาตีเมืองเพื่อเป็นเมือง
 
จึงได้เผาเมืองเพื่อไม่ให้ขอมนำอาหารและข้าวไปเป็นที่น่าสังเกตว่าข้าวที่ถูกไฟไหม้จะไม่เป็นข้าวตอกแต่จะเป็นเมล็ดข้าวสารสีดำปัจจุบันมีชาวบ้านนำไปวัตถุมงคลและตั้งแสดงไว้ที่วัดโพนชัยนี้เพื่อให้รุ่นหลังได้ศึกษาเป็นประวัติศาสตร์ต่อไป
วัดโพนชัย Map วัดโพนชัย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพนชัย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)