วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ)

วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ)

วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phetchabun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ) ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านชนแดน เดิมชื่อ บ้านเขาน้อย ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินสร้างวัด 47 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศใต้ยาว 4 เส้น ติดต่อกับถนนใหญ่ ชมฐีระเวช ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น ติดกับลำคลอง ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น ติดกับลำคลอง ทิศตะวันตกยาว 2 เส้น ติดต่อกับถนนสายวังโป่ง ซึ่งที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 1361 เป็นหลักฐาน
 
วัดพระพุทธบาทชนแดน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2515 ชาวบ้านมักเรียกว่า "วัดเขาน้อย" เพราะตั้งอยู่ที่เขาน้อย ระยะเริ่มแรกสร้างวัดเรียกว่า " วัดพระพุทธบาทเขาน้อย" โดยมีนายปั้น ก้อนพล บริจาคที่ดินให้สร้างวัดซึ่งได้มอบถวายแก่หลวงพ่อทบ เกจิอาจารย์ในภูมิภาคนี้
 
การสร้างวัดได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2590 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่าอวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเพื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2517 เจ้าอาวาสมี 3 รูป คือ 1. พระครูวิชิตพัชราจารย์ (ทบ ธมฺมปญฺโญ) พ.ศ.2500 - 2519 2. พระครูพัชรกิจโสภณ (โสดา ธมฺมาวฺโธ) พ.ศ. 2519 - 2540 3. พระสมุหสนั่น จนฺทโชโต พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ) Map วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระพุทธบาทชนแดน (หลวงพ่อทบ)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)