วัดโพธิ์กลาง

วัดโพธิ์กลาง

วัดโพธิ์กลาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phetchabun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์กลาง ตั้งอยู่เลขที่ 152 บ้านท่าพล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา พื้นที่วัดหมู่บ้านประชาชนล้อมรอบ
 
วัดโพธิ์กลางสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต้ พ.ศ. 2420 เดิมเรียก “วัดชุมพล” บริเวณหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่ตั้งทัพของพ่อขุนผาเมือง การสร้างอุโบสถครั้งแรกของวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นอยู่กีบมณฑลนครราชสีมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราว พ.ศ. 2424
 
วัดโพธิ์กลาง เป็นสถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน อีกทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา และประเพณีต่าง ๆ สำคัญของชุมชน
วัดโพธิ์กลาง Map วัดโพธิ์กลาง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิ์กลาง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(12)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)