มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 
แผนการเรียนการสอนจากท่าพระจันทร์มายังศูนย์รังสิตนั้น จากมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2539 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2539 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการขยายกิจกรรมระดับปริญญาตรีมายังศูนย์รังสิต โดยให้ขยายการเรียนการสอนมาพร้อมกันทุกคณะในปีการศึกษา 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรปกติมาดำเนินการที่ศูนย์รังสิต
 
และเพื่อพัฒนาศูนย์รังสิตให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ปี 2539 โดยเตรียมใช้พื้นที่บนเนื้อที่ 2 แห่ง คือ เนื้อที่ติดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 70 ไร่ ไว้สำหรับกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่วนแห่งที่ 2 คือ ด้านหน้าอาคารบรรยายรวม 1 ประมาณ 4 ไร่ เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นสำนักงานอธิการบดี ซึ่งปัจจุบันอาคารทั้งสองแห่งได้สร้างเสร็จและใช้งานแล้ว 
 
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะยังคงพัฒนาความก้าวหน้าต่อไปเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
Tel Tel: 025644440-59
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Map มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Map
University Category: University
Public university Group: Public university
Tag Tag: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Public university Public university(1)

https://www.lovethailand.org/Klong Luang(1)