มอญร้องไห้

มอญร้องไห้

มอญร้องไห้

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา เมื่อมีการสูญเสียบิดา มารดา บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง
 
ความสำคัญ เป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตาย และเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่มีชีวิตอยู่ ให้ยึดมั่น ปฏิบัติอยู่ในสิ่งดีงาม
 
พิธีกรรม เป็นการร้องไห้ต่อหน้าศพ และรำพันเป็นภาษามอญ โดยจะร้องไห้ช่วงเวลาเคลื่อนศพลงจากศาลาเพื่อที่จะนำไปประชุมเพลิง เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตาย และเป็นเครื่องเตือนสติผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ยึดมั่นกระทำความดี
Tag Tag: มอญร้องไห้
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Library Library(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(45)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Amusement Park Amusement Park(1)