วัดมงคลรัตน์

วัดมงคลรัตน์

วัดมงคลรัตน์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมงคลรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ 10 คลองสิบสองสายกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงอยู่ริมคลองมีถนนเข้าถึงวัดซึ่งแยกจากถนน ก.ส.ช. ตามประวัติเดิม วังมงคลรัตน์ สร้างเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2445 นางจันทร์ ไม่ทราบนามสกุล อุทิศที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
 
ต่อมานายนพ นาคสัมฤทธิ์ ได้ถวายที่ดินเพิ่มเติม 4 ไร่ ที่ตั้งวัดมีต้นไทรอยู่ริมบึง จึงได้มีนามว่า “วัดลำไทร” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดมงคลรัตน์” ในภายหลัง วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ และหอสวดมนต์ กำลังบูรณะ ส่วนของการศึกษา มีโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์และอุปการะตลอดมา
วัดมงคลรัตน์ Map วัดมงคลรัตน์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดมงคลรัตน์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Library Library(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(45)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Amusement Park Amusement Park(1)