วัดสวนมะม่วง

วัดสวนมะม่วง

วัดสวนมะม่วง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสวนมะม่วง เป็นอีกวัดหนึ่งในตำบลบ้านงิ้วที่มีความเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 กว่าปี ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านสวนมะม่วงเหนือหมู่ 4 ในสมัยอยุธยา ชาวมอญอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยมาพึ่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ทำให้คิดถึงบ้านเมืองของตน จึงสร้างวัดขึ้นมา และนำชื่อของวัดสวนมะม่วงที่มีอยู่ที่เมืองย่างกุ้งมาตั้งให้แก่วัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ จึงเรียกวัดสวนมะม่วงแต่นั้นมา
วัดสวนมะม่วง Map วัดสวนมะม่วง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสวนมะม่วง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Library Library(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(45)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Amusement Park Amusement Park(1)