วัดอัมพุวราราม

วัดอัมพุวราราม

วัดอัมพุวราราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอัมพุวราราม อยู่ทางทิศเหนือของวัดไผ่ล้อม สร้างเมื่อประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2000 - 2300 อายุราว 200 ปี ชื่อเดิมของวัดนั้นมาจากชาวมอญซึ่งอพยพมาอยู่ทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีการตั้งรกราก และได้สร้างวัดขึ้น
 
และได้อันเชิญพระองค์ขาวมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ด้วย วัดแห่งนี้มีรูปหล่อพระพุทธาจารย์ โต พรมรังศรี ซึ่งเจ้าอาวาสได้เล่าว่า พระพุทธาจารย์ โต พรมรังศรี ได้นั่งเรือผ่านมา จึงได้แวะจำวัดที่วัดนี้ และได้มีการหล่อรูปของท่าน พระพุทธาจารย์ โต พรมรังศรี ประดิษฐานไว้ด้วย
วัดอัมพุวราราม Map วัดอัมพุวราราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดอัมพุวราราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Library Library(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(45)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Amusement Park Amusement Park(1)