วัดอู่ข้าว

วัดอู่ข้าว

วัดอู่ข้าว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอู่ข้าว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 โดยมีนายจั่น นางอิ่ม เป็นผู้ถวายที่ดินเเละดำเนินการสร้างวัด เดิมเรียกกันว่า "วัดอู่ข้าว" ต่อมาจึงได้เรียกเพี้ยนเป็น "วัดอู่ข้าว" เเละใช้มาจนถึงทุกวันนี้ วัดอู่ข้าวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2465 กว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2470
 
ตอนหลังได้สร้างอุโบสถเเละขอวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2551 กว้าง 22 เมตรยาว 40 เมตร เเละได้ดำเนินการผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2546 เเละได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเป็นประจำทุกปี
 
ถาวรวัตถุ วัดนี้ได้ดำเนินการสร้างเเละปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอสวดมนต์ วิหารหลวงพ่อโต๊ะ
วัดอู่ข้าว Map วัดอู่ข้าว Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดอู่ข้าว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Library Library(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(45)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Amusement Park Amusement Park(1)