พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ: 09.30 - 16.30 น.
 
โครงการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงานโดย กรมทรัพยากรธรณี เป็นโครงการหนึ่งใน 12โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50ปี เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ อาคารนิทรรศการ 5 ชั้น ประกอบด้วย
 
นิทรรศการชั้น 1
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประวัติ กรมทรัพยากรธรณี
 
2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป
- ธรณีวิทยาคืออะไร กำเนิดโลก ส่วนประกอบโลก หินต่าง ๆ วัฎจักรของหิน
   
- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา - การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่าง ๆ ธรณีวิทยาของประเทศไทย
 
นิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย - Precambrian – Recent หินยุคต่าง ๆ Model สถานที่ของหินยุคต่าง ๆ
ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่าง ๆ ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่าง ๆ
 
นิทรรศการชั้น 3
1.ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี
- กำเนิดแร่ การตรวจวิจัยแร่ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแสง ของแร่ การจำแนกชนิดของแร่ การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์แร่
 
2.ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์
- การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
 
- ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม
 
- การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
นิทรรศการชั้น 4
1.ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์
- เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล
 
2.ห้องสวนดึกดำบรรพ์
- แสดงพื้นที่สภาพแวดล้อมของยุคต่าง ๆ ในลักษณะสวนดึกดำบรรพ์จำลองโลกดึกดำบรรพ์
 
- ไดโนเสาร์จำลองของประเทศไทย สัดส่วนต้นไม้จำลองสภาพแวดล้อมมหายุคต่างๆ
 
นิทรรศการภายนอกอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง
- จัดสวนหิน (ตามเวลาทางธรณีวิทยา) ได้แก่ หินประจำยุคต่าง ๆ ตั้งแต่เก่าแก่กว่า 500 ล้านปีขึ้นมา จนถึงยุคที่เพิ่งล่วงไป (Recent) น้ำตก น้ำพุ และจัดภูมิทัศน์
 
- อุทยานไดโนเสาร์ (จำลอง) และพืชปัจจุบันสืบต่อจากอดีต
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ Map พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(10)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Library Library(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(45)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Amusement Park Amusement Park(1)