มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nonthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที่ 2 หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าสุเหร่าปากคลองลำรี มัสยิดหลังใหญ่ที่มีที่มาตั้งแต่อดีตเดิมเป็นอาคารไม้สะแก และสัตว์นานาชนิดอย่างเสือปลากอาศัยอยู่ จนผ่านยุคสมัยสู่ยุคปัจจุบันจึงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงโดยได้รับการบูรณะจากช่าง
 
ฝีมือชาวไหหลำปรับปรุงพัฒนาให้เป็นทรงปั้นหยา ซึ่งมัสยิดหลังปัจจุบันนี้นับได้ว่า เป็นมัสยิดหลังที่ 4 และเป็นมัสยิดที่มักมีผู้มาประกอบพิธีทางศาสนกิจค่อนข้างเยอะ โดยมีฮัจยีซาฟีอี วันแอเลาะ เป็นอีหม่ามในการดูแลมัสยิดหลังนี้
 
นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ สมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Islamic Teacher Association),โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ (Islam-Sampan School), หน่วยสอบที่ 14, สถาบันอัร-รอบิตี้ (Al-Rabity Institute) และรอบิตี้บริหารธุรกิจ (Rabity Business Administration College)
มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ Map มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุลอิสลาฮ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(53)

Mosque Mosque(11)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)