มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nonthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) ได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เดิมทีเดียว อัลมัรฮูมอดีตอิหม่ามอะห์หมัด เจริญสุข (บิดาอิม่ามซูโก๊ร เจริญสุข) ได้ใช้อาคารมัสยิด ชั้นล่างเป็นสถานที่ทำการเรียน-การสอนทั้งการอ่านกุรอ่านและหนังสือมลายู ด้วยเจตนารมณ์ของอดีตอิหม่ามที่ต้องการให้ชุมชนสุเหร่าเขียวได้มีการพัฒนาการศึกษาด้านศาสนา ท่านจึงอุทิศที่ดินของตนจำนวน 7 ไร่
 
เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังในการสร้างอาคารเรียนและอื่นๆ ขณะเดียวกันท่านได้ส่งบุตรชาย 2 คน ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนม่าเซาะฮ่าตุ๊ดดีน (หลอแหล) ของอัลมัรฮูมอาจารย์อาบีดีน วิทยานนท์
 
หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วอิหม่ามซูโก๊รผู้เป็นพี่ได้ไปศึกษาต่อปอเนาะในภาคใต้อีกหลายแห่ง สุดท้ายจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ส่วนอาจารย์ฮัมบาลีผู้เป็นน้องหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนม่าเซาะฮ่าตุ๊ดดีน (หลอแหล)แล้ว จึงได้ไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นๆ และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ กรุงไคโรประเทศอิยิปต์ และนครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย
 
เมื่ออิหม่ามอับดุซซูโก๊ร เจริญสุข ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจึงเดินทางกลับ ถิ่นฐานเดิมคือ ชุมชนสุเหร่าเขียวและเริ่มสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้เป็นบิดา โดยเปิดทำการ เรียนการสอนทั้งภาคฟัรดูอีนและฟัรดูกิฟายะห์ แบ่งเป็นภาคกลางวันและกลางคืนตามลำดับ และให้การศึกษาผู้ใหญ่ในทุกๆ วันศุกร์ ต่อมาเริ่มมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงเปิดทำการสอน ระบบปอเน๊าะอย่างเต็มรูปแบบ
 
จากนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจสร้างอาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีต และหอพักนักศึกษาในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับเงินทุนจากญาติพี่น้องใกล้ชิดและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และนักเรียนได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนี้เอง อาจารย์ฮัมบาลี เจริญสุข ได้สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมาช่วยสอนอีกแรงหนึ่ง
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม Map มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(53)

Mosque Mosque(11)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)