มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nonthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ถือได้ว่าชุมชนสุเหร่่าแดงนี้มีมานานกว่า 100 ปี ครอบครัวแรกที่ได้ย้ายมาตั้งรกราก ถางป่าทำมาหากิน คือฮัจยียูโซ๊ะห์ และโต๊ะคอดีเยาะห์ที่มีอาชีพทำนาในสมัยนั้น พอทำ นาเสร็จก็กลับไปอยู่ท่าอิฐ พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็เดินทางมาเก็บเกี่ยวผลิตผล
 
ต่อมาได้สร้าง มัสยิดขึ้นโดยมีบุตรชายของท่านเป็นอีหม่าม พอกาลเวลาผ่านไป มัสยิดหลังแรกได้เริ่ม ทรุดโทรมลงจึงได้มีการจัดสร้างมัสยิดหลังที่ 2 ขึ้น หลังคามุงสังกะสี ต่อมาได้มีการ บูรณะปรับปรุงโดยมีการรื้อสร้างเป็นมัสยิดหลังที่ 3 ขึ้นในที่เดิมเป็นไม้สักทั้งหลัง
 
รวมเวลาสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2476 นับได้ว่ามัสยิดหลังปัจจุบันนี้รวมอายุนามได้กว่า 75 ปี และปัจจุบันมีอีหม่าม อัจยีอับดุลเกาะฮ์ฮาร มนัสวกุล เป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวจนปัจจุบัน
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน Map มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(53)

Mosque Mosque(11)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)