คลองแม่น้ำอ้อม

คลองแม่น้ำอ้อม

คลองแม่น้ำอ้อม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nonthaburi attractions

Attractions in Thailand

คลองแม่น้ำอ้อม ชุมชนชาวสวนมีบ้านเรือนและวัดเก่าแก่ที่มีศิลปะงดงาม มีเส้นทางล่องเรือเที่ยวจากท่าน้ำนนท์ ชมวิถีชีวิตและสถานที่น่าสนใจ เช่น วัดชลอ วัดโพธิ์บางโอ วัดบางอ้อยช้าง วัดบางขนุน วัดปรางค์หลวง วัดอัมพวัน และสวนเกษตรบางรักน้อย สวนเมืองนนท์แบบดั้งเดิม
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: คลองแม่น้ำอ้อม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(53)

Mosque Mosque(11)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)