วัดปางหลวง

วัดปางหลวง

วัดปางหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nonthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 น.
 
วัดปางหลวง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประมาณ พ.ศ. 1904 เดิมชื่อ วัดหลวง
 
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณฯ วโรรส ได้มาเห็นองค์พระปรางค์ที่สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัดนี้เป็น วัดปรางคหลวง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถนามว่า หลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตัก 9 คืบ มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านมาสักการะบูชา
วัดปางหลวง Map วัดปางหลวง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดปางหลวง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(53)

Mosque Mosque(11)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)