อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง)

อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง)

อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Sawan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยบง(เขาตะแบง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 15 ต.เขากะลา เดิมเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ระหว่างภูเขาสองลูก กรมชลประทานได้สร้างเขื่อนดินเรียงหินยาแนวขนาดสันเขื่อนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร กั้นน้ำระหว่างภูเขาสองลูก เพื่อเก็บกักน้ำและป้องกันน้ำท่วม ปัจจุบันผู้นำท้องถิ่น ราษฎร และ อบต.เขากะลา ได้ปรับปรุงบริเวณเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยบง (เขาตะแบง)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)