วัดเขาไม้เดน

วัดเขาไม้เดน

วัดเขาไม้เดน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Sawan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเขาไม้เดน มีชื่อเดิมว่าวัดโคกไม้เดน ไม่มีหลักฐานว่าเปลี่ยนจากโคกไม้เดน เป็นเขาไม้เดน ตั้งแต่เมื่อไร “ไม้เดน” เป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีผลเล็ก ผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีสีแดง รสหวานรับประทานได้เป็นต้นไม้ที่มีมากที่สุดในหมู่บ้านนี้
 
วัดเขาไม้เดน ตั้งอยู่เชิงเขาไม้เดน บริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเก่า สมัยทราวดีที่มีชื่อว่า “เมืองบน” ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การจุดค้นของกรมศิลปากรเมื่อ ปี พ.ศ.2507 ได้พบโบราณสถาน โบราณวัตถุ จำนวนมากที่เป็นศิลปะและทวารวดี ซึ่งได้รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดเขาไม้เดน (อยู่ในบริเวณวัดเขาไม้เดน)
 
สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2462 แรกเริ่มสร้างวัด ได้มีพระครูพยุหานุศาสก์(เงิน) ได้นำพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกามาอยู่ปฏิบัติธรรมถือโสสานิกธุดงค์ 7 วัน ต่อมาจึงได้มีการริเริ่มดำเนินการจัดสร้างวัดขึ้นมา โดยการร่วมใจกันของชาวบ้าน
วัดเขาไม้เดน Map วัดเขาไม้เดน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเขาไม้เดน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)