วัดหนองดุก (ถ้ำทิพย์มงคล)

วัดหนองดุก (ถ้ำทิพย์มงคล)

วัดหนองดุก (ถ้ำทิพย์มงคล)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Sawan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองดุก (ถ้ำทิพย์มงคล) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระทะ หมู่ที่ 15 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น 6 วา  ติดต่อกับเขตภูเขาหนองดุก ทิศใต้ยาว 6 เส้น 11 วา 2 ศอก ติดต่อกับเขตภูเขาหนองดุกและที่ดินของนายเหลือง ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น 13 วา ติดต่อกับทางสาธารณะและเขตภูเขา  ทิศตะวันตกยาว 6 เส้น 3 วา 2 ศอก ติดต่อกับเขตภูเขา ตาม น.ส. 3  เลขที่ 4, 34, จำนวน 2 แปลง 
   
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบและมีถ้ำอยู่หลายถ้ำ อาคารเสนาสนะต่างๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 17.50 เมตร สร้าง พ.ศ. 2523 หอสวดมนต์กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ. 2523 กุฏิสงฆ์จำนวน 7 หลัง 
   
วัดหนองดุก กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 มีนามตามชื่อบ้าน ซึ่งหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดนี้เดิมเรียกกันว่า บ้านหนองปลาดุก มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 6 รูป สามเณร 1 รูป
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหนองดุก (ถ้ำทิพย์มงคล)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)