เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี)

เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี)

เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี)

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.8/5 (6 votes)
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Sawan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี) เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่ง เป็นบ้านเมืองมาแต่สมัยทวารวดี จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 และอาจจะร้างไปก่อนตั้ง อาณาจักรสุโขทัยก็ได้ เพราะจากการสำรวจของกองโบราณคดี กรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2510 ไม่พบวัตถุสมัยสุโขทัย หลังจากการขุดสำรวจ ได้มีการให้คำแนะนำแนวทางการบูรณะ ไว้ด้วย แต่ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ในระยะต่อมา
 
ลักษณะทั่วไป เมืองร้างดงแม่นางเมือง เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน ขนาดประมาณ 500 x 600 เมตรลักษณะผังเมืองมีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น ตั้งอยู่ในระหว่างแม่น้ำใหญ่ 2 สาย ซึ่งไม่ห่างไกลกันนัก คือทางตะวันตกมีแม่น้ำปิง ทางตะวันออกมีแม่น้ำเชิงไกร ซึ่งไหลไปรวมกับแม่น้ำน่าน และอยู่เหนือบริเวณปากน้ำโพขึ้นไปราว 50 กิโลเมตร ซากโบราณสถานในดงแม่นางเมือง มักมีรากฐานจมอยู่ใต้ดิน ไม่เป็นโคกมูลกองอิฐสูง ๆ อย่างเมืองร้างบางแห่ง ปัจจุบันซากเจดีย์และโบราณสถานถูกทำลายไปมากเพราะมีการลักลอบขุดบ้างและใช้พื้นที่ทำไร่นาบ้าง
 
หลักฐานที่พบ มีโบราณสถานในพุทธศาสนา ขุดพบโครงกระดูกคนซึ่งยังไม่ถูกเผา และบางโครงมีลักษณะคล้ายถูกพันธนาการ แปลกกว่าแห่งอื่นจากการสำรวจและขุดค้นเมืองโบราณดงแม่นางเมือง ใน พ.ศ. 2509 โดยกรมศิลปากร ได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ จำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปสำริด พระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดีตอนปลาย พระพิมพ์ดินเผาแบบลพบุรี
 
ตลับสังคโลกปูนปั้นประดับโบราณสถาน ศิลาจารึก และจากการสำรวจของสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 ได้พบหลักฐานเป็นพระพุทธรูปหินชนวนสลักแบบนูนต่ำ ลักษณะพระพักตร์เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดดงแม่นางเมืองหลักฐานที่พบส่วนใหญ่ กำหนดอายุอยู่ในช่วงทวารวดีตอนปลาย ที่สำคัญ จารึกที่พบยังระบุศักราชตรงกับ พ.ศ. 1710
 
การเดินทาง จากตลาดเมืองใหม่ อำเภอบรรพตพิสัย ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก ไปตามทางหลวงจังหวัด บรรพตพิสัย-หนองตางู ระยะทางประมาณ 8 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางแยกจากถนนใหญ่อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงวัดดงแม่นางเมือง ซึ่งตั้งอยู่ติดถนนเข้า หมู่บ้าน
เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี) Map เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี) Map
Tag Tag: เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยปุรี)
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)