วัดชุมแสง

วัดชุมแสง

วัดชุมแสง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Sawan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชุมแสง สร้างขึ้นเป็นวัด พ.ศ.2418 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 ผูกพัทธสีมา วันที่ 26 มีนาคม 2496 โบราณสถานและโบราณวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ และพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในมณฑปศาลาการเปรียญ มีขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 37 เมตร สร้าง พ.ศ.2515
 
สภาพแวดล้อมทั่วไปพื้นที่ตั้งวัดแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนหน้าวัดเป็นที่ราบสูง ตอนหลังวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านหน้าวัด ประชาชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่มาจากนครสวรรค์ อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำน่านก็จะถึงวัดชุมแสง ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัด พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง
วัดชุมแสง Map วัดชุมแสง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดชุมแสง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(6)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)