วัดม่วงตารศ

วัดม่วงตารศ

วัดม่วงตารศ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Pathom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่วงตารศ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่ร่วมรื่นด้วยร่มเงาของแมกไม้จากธรรมชาติซึ่งทางวัดมีการอนุรักษ์ต้นไม้และพันธ์ไม้พื้นเมือง พืชสมุนไพรต่าง ๆ ที่หายากไว้ มีสระน้ำขนาดใหญ่ทางวัดจึงจัดให้เป็นวังมัจฉา
 
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาสวาย ตะเพียน ดุก ช่อน ยี่สก ฯลฯ โดยมีอาหารปลาไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว บริเวณหอปริยัติธรรม ภายในประดิษฐานพระศิลาเขียว ซึ่งทำมาจากหินสีซึ่งเป็นของที่หาได้ยากควรแก่การกราบไหว้เคารพบูชา
วัดม่วงตารศ Map วัดม่วงตารศ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดม่วงตารศ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(13)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(79)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)