ตลาดน้ำไทดำ (บ้านสะแกราย)

ตลาดน้ำไทดำ (บ้านสะแกราย)

ตลาดน้ำไทดำ (บ้านสะแกราย)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Pathom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ: 10.00 - 18.00 น. 
 
ตลาดน้ำไทดำยามเย็นบ้านสะแกราย คือ แหล่งท่องเที่ยวใหม่จังหวัดนครปฐม โดย  ร่วมการบริหารจัดการชุมชน  เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเดิม  คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย " ปิยะชนก " สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครปฐม
 
และ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีอยู่เดิมในอดีตของชุมชน "บ้านสะแกราย " อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คือตลาดย้อนยุคเมื่อ 40 ปี ก่อนวิถีชีวิตการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร  
 
ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้คือ ตลาดท่าน้ำของหมู่บ้าน และปัจจุบันกำลังร่วมส่งเสริม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดเด่น คือเป็นตลาดน้ำที่มีบรรยากาศชนบท ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง เพราะมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างชัดเจน คือ ชุมชนแห่งนี้ มีวัฒนธรรม "ไทดำ"  
 
เส้นทางท่องเที่ยวล่องเรือแจว ชมบรรยากาศชนบท กิจกรรมการนั่งเรือแจวโบราณ อายุเรือประมาณ 100 ปี เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส ชมบรรยากาศของหมู่บ้าน เพื่อเดินทางไปยังตลาดน้ำยามเย็นบ้านสะแกราย ได้อย่างใกล้ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 
และมีความปลอดภัยมาก เนื่องจากระดับน้ำในคลองมีความลึกประมาณ 1.50 เมตร จึงมีความปลอดภัย และเรือแจวนั้นมีขนาดที่ใหญ่สามารถนั่งได้ประมาณ 5 ท่าน  นั่งอย่างสบายๆ ในอดีตเรือแจวนั้นมีไว้สำหรับบรรทุกข้าวสารได้ประมาณ 100 กระสอบ 
 
ช่วงเวลา แนะนำกิจกรรมการนั่งเรือแจว เฉพาะวันเสาร์ ,วันอาทิตย์ เวลาประมาณ 15.00 น. - 17.30 น. (บ่าย 3 โมงเย็น - บ่าย 5 โมงเย็น) เป็นช่วงเวลาที่แสงแดดร่ม และบริเวณตลาดน้ำมีสีสัน  
 
อัตราค่าบริการกิจกรรมการนั่งเรือแจว ท่านละ 60 บาท ต่อเรือแจว 1 ลำ (จำนวน 5 ท่าน) ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อสำรองกิจกรรม
Mobile Mobile: 0818583754, 0898365076
Suburban Living Category: Suburban Living
Floating Market Group: Floating Market
Tag Tag: ตลาดน้ำไทดำ (บ้านสะแกราย)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(6)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(13)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(79)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(6)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Waterpark Waterpark(1)

Theater Theater(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)