มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Nayok attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้าผสมผสานกับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ก็พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผสานสัมพันธ์กับชุมชน
 
การเดินทาง 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
Website Website: www.swu.ac.th
Tel Tel: 026495000
Fax Fax: 037322616
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ Map มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ Map
University Category: University
Public university Group: Public university
Tag Tag: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Public university Public university(1)

https://www.lovethailand.org/Ongkharak(1)