วัดพลอยกระจ่างศรี

วัดพลอยกระจ่างศรี

วัดพลอยกระจ่างศรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Nayok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพลอยกระจ่างศรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2476  บนเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2514
 
ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2480 ศาลาอเนกประสงค์   สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 ศาลาบำเพ็ญกุศล 1หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปในอุโบสถและในวิหาร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2490
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพลอยกระจ่างศรี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Church Church(1)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(10)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)